Rusztowanie SIGMA 73LB

Sigma 73LB – szerokość ramy 732 mm, z mocowaniem pomostów w U-profilu, z dwoma wspornikami ramy, mocowanie poręczy w zamkach klinowych, stężenia z półzłączem.

SIGMA 73LB jest uniwersalnym rusztowaniem elewacyjnym, które przy odpowiedniej konfiguracji spełnia wymagania czwartej grupy wg normy DIN EN 12 811. Podstawowym elementem konstrukcji są stalowe ramy ocynkowane ogniowo. Rama wyposażona jest w U-profil, służący do mocowania podestów, stanowią bezpieczny pomost roboczy które jednocześnie są usztywnieniem poziomym systemu. Usztywnienie pionowe rusztowania stanowią stężenia ukośne, dają one konstrukcji wymaganą sztywność i bezpieczeństwo. Różnorodność długości oraz możliwość łączenia pól 1.57 m, 2.07 m, 2.57 m,3.07 m, łatwość montażu, powoduje że ten produkt jest bardzo doceniany przez doświadczone firmy, dla których ważna jest oszczędność czasu i kosztów podczas przestawiania rusztowań.

Dostępność wielu akcesoriów dodatkowych, takich jak konsole poszerzające, podesty drewniane, stalowe oraz aluminiowo-sklejkowe, ramy wyrównawcze 0,6 m, 1,0 m i 1,5 m wiele innych, pozwala na wszechstronną regulację oraz precyzyjne ustawienie w pionie konstrukcji w trudnym i nieregularnym terenie,niezależnie od warunków na budowie. Szczególny nacisk przy produkcji położono na jakość wykończenia. Ocynkowana ogniowo powierzchnia elementów stalowych daje dużą odpornością korozję.

Do każdego zestawu rusztowań klient otrzymuje deklarację zgodności rusztowania z normą PN-EN oraz instrukcję jego montażu i demontażu (DTR). Są to jedyne dokumenty wymagane przez prawo,uprawniające do sprzedaży oraz użytkowania konstrukcji na terenie UE.

Elementy składowe SIGMA 73LB

Ramy pionowe

Ramy pionowe SIGMA 73LB

Podstawowy element nośny rusztowania. Ramy o szerokości 0.732m, wykonane z rury o średnicy 48.3mm i grubości ścianki 2,7 mm, ocynkowane ogniowo. Wyposażone w U–profil do zawieszania 2 pomostów drewnianych lub stalowych o szerokości 0.32 m, lub jednego pomostu aluminiowo-sklejkowego o szerokości 0.65 m, oraz w zamki do mocowania poręczy, stężeń oraz krawężników.

Dostępne w wymiarach:

Wysokość:                  2.0m                1.5m                 1.0m               0.66m
Numer katalogowy:   SIGLB0200      SIGLB0201       SIGLB0202      SIGLB0203


Podesty stalowe


Podesty stalowe SIGMA 73LB

Podesty stalowe o szerokości 0.32m, wykonane z profilowanej blachy, wyposażone w haki do mocowania na U-profilu ramy, ocynkowane ogniowo.
Szorstka powierzchnia podestu zabezpiecza przed poślizgiem.

Dostępne w wymiarach:

Długość:                   1.57m            2.07m            2.57m           3.07m
Numer katalogowy:  SIGLB3403     SIGLB3402     SIGLB3401     SIGLB3400


Podesty aluminiowo-sklejkowe


Podesty aluminiowo-sklejkowe SIGMA 73LB

Podesty o szerokśći 0.65m – konstrukcja aluminiowa z wymiennym
poszyciem ze sklejki antypoślizgowej.
Najlżejsze ze wszystkich rodzajów podestów, dzięki pojedynczej powierzchni, bardzo stabilne.
Łatwa wymiana sklejki po zużyciu.

Dostępne w wymiarach:

Długość:                        2.5m                3.0m
Numer katalogowy:     SIGLB0301        SIGLB0300


Podesty komunikacyjne alumniniowo-sklejkowe z włazem i drabiną


Podesty komunikacyjne alumniniowo-sklejkowe z włazem i drabiną SIGMA 73LB

Podesty o szerokości 0.65m – konstrukcja aluminiowa z wymiennym poszyciem ze sklejki antypoślizgowej.
Wyposażone w uchylną klapę włazową oraz zintegrowaną spawaną drabinkę aluminiową.
Służą do zapewnienia bezpiecznej komunikacji wewnętrznej  na rusztowaniu.

Dostępne w wymiarach:

Długość:                         2.5m                 3.0m
Numer katalogowy:      SIGLB0401         SIGLB0400


Słupki poręczy z zabezpieczeniem podestu


Słupki poręczy z zabezpieczeniem podestu SIGMA 73LB

Słupki o szerokości 0.73 m, wykonane z rury stalowej o średnicy 48.3mm i grubości 2,75mm, ocynkowane ogniowo.
Wyposażone w zamki do mocowania poręczy, krawężników i siatek dekarskich.
Służą do zabezpieczenia najwyższego poziomu rusztowania.

Dostępne w wymiarach:

Wysokość:                         2.0m               1.1m
Numer katalogowy:        SIGLB0901        SIGLB0900


Stężenia ukośne

Stężenia ukośne SIGMA 73LB

Rura stalowa o średnicy 42,0 mm i grubości 2,6 mm, wyposażona w pół-złącze oraz specjalnie ukształtowana do zapięcia się w węźle ramy, ocynkowana ogniowo. Służy do usztywnienia
pionowego rusztowania.

Dostępna w wymiarach:

Rozmiar pola:             3,07/200           2,57/200          1,57/200
Numer katalogowy:   SIGLB0500         SIGLB0501        SIGLB0502


Krawężniki wzdłużne


Krawężniki wzdłużne SIGMA 73LB

Krawężniki o wysokości 150mm i grubości 30mm, impregnowane zanurzeniowo, wykonane z drewna sosnowego.
Brzegi krawężnika fazowane. Stosowane do zabezpieczenia powierzchni wzdłużnych rusztowania przed spadnięciem narzędzi lub materiałów budowlanych.

Dostępne w wymiarach:

Długość:                      1.57m          2.07m            2.57m           3.07m
Numer katalogowy:   SIGLB1103    SIGLB1102     SIGLB1101     SIGLB1100
Poręcze wzdłużne


Poręcze wzdłużne SIGMA 73LB

Wykonane z rury stalowej o średnicy 33,7 mm i grubości 2,3 mm,  ocynkowane ogniowo, zagięte i przetłoczone
na końcach, do mocowania w zamkach ram i słupków poręczowych.


Dostępne w wymiarach:

Długość:                       1.57m             2.07m             2.57m             3.07m
Numer katalogowy:     SIGLB0603      SIGLB0602      SIGLB0601      SIGLB0600
Poręcze podwójne boczne


Poręcze podwójne boczne SIGMA 73LB

Poręcze stalowe, ocynkowane ogniowo. Stosowane do zabezpieczenia powierzchni czołowej pola roboczego.
Mocowane przy pomocy pół-złącza do ramy.

Numer katalogowy: SIGLB0801


Ramy poręczowe czołowe


Ramy poręczowe czołowe SIGMA 73LB

Ramy o szerokości 0.73m,  ocynkowane ogniowo. Wyposażone w zintegrowane poręcze.
Stosowane do zabezpieczenia powierzchni czołowej oraz podestu na najwyższym poziomie rusztowania.

Numer katalogowy: SIGLB1000


Krawężniki boczne 0,73 m


Krawężniki boczne 0,73 m SIGMA 73LB

Krawężniki o wysokości 150mm i grubości 30mm, impregnowane zanurzeniowo, wykonane z drewna sosnowego.
Brzegi krawężników fazowane. Stosowane do zabezpieczenia powierzchni czołowych rusztowania przed spadnięciem narzędzi lub materiałów budowlanych.

Numer katalogowy: SIGLB1110